Articulatiestoornissen

Het betreft hier een stoornis waarbij de spraakklanken niet of verkeerd worden uitgesproken. Het kan dus zowel om een weglating, een vervanging of een vervorming gaan. De bekendste articulatiestoornissen zijn het lispelen en het niet-kunnen uitspreken van de [r]. Soms komt een meervoudige articulatiestoornis voor. Daarbij worden verscheidene klanken weggelaten, vervangen of vervormd.

De articulatieproblemen worden voornamelijk opgemerkt door de kleuterjuf en/of de ouders.

Articulatieproblemen verminderen de spraakverstaanbaarheid van de kleuter.