Stemstoornissen

De stembanden zijn het voornaamste stemorgaan. Deze zorgen ervoor dat wij kunnen stemgeven. Het voornaamste symptoom van stemproblemen is de hese stem. De oorzaak van heesheid is meestal het verkeerd gebruiken of het misbruiken van de stem. Dit zorgt voor stembandknobbels en leidt tot stemproblemen. Wij kunnen onze stem verkeerd gaan gebruiken door bijvoorbeeld op een te lage of een te hoge toonhoogte te gaan spreken. Onder stemmisbruik verstaan wij het veelvuldig kuchen, hoesten, schreeuwen, gillen, … Ook imiteren van stemmen is nefast voor de stem en kan zo voor stemproblemen zorgen. De behandeling bestaat eruit om kinderen en/of volwassenen bewust te maken van hun verkeerd stemgedrag en via bepaalde methodieken hun stem terug te gaan optimaliseren.